MEÇHUL ASKER


ÇANAKKALE SAVAŞLARI SIRASINDA
BİR ANZAK ASKERİ TARAFINDAN GELİBOLU YARIMADASINDAN ALINARAK
AVUSTRALYA'YA GÖTÜRÜLEN
TÜRK ASKERİNE AİT KAFATASI...
AVUSTRALYA HÜKÜMETİNCE 10 MART 2003 GÜNÜ
TÜRK MAKAMLARINA TESLİM EDİLMİŞ
VE
18 MART 2003 GÜNÜ DEFNEDİLMİŞTİR.