ERMENİLERİN YAPMIŞ OLDUĞU KATLİAMLAR

Bunlarda Ermenilerin yaptıkları katliamlar ;

En baştaki rakamlar devlet arşivleri belge numarasıdır.


1 1914-2-21 Kars, Ardahan Ermeniler tarafından telef edilen erkeklerin sayısı. 30000
2 1916-5-8 Pasinler Sevk sırasında ölenlerin sayısı. 2000
1916-5-8 Tercan Köylere Ermeni saldırısı sonucu ölenlerin sayısı. 563
1916-5-8 Van, Tatvan Tatvan iskelesinde yapılan saldırıda ölenler. 1600
1915-5-9 Bitlis Hudut köylerine taaruz sırasında ölenler. 40000
1916-5-8 Bitlis Kaçmaya çalışanlardan ölenler. 10000
1915-5-9 Bitlis Çeşitli köylerde ahalinin katli sonucu ölenler. 123
3 1915 Van Çeşitli yerlerde ahalinin katli sonucu ölenler. 44
1916-5-22 Van Dir nahiyesinde boğazlanarak öldürülen sübyanlar. 1000
1916-5-22 Köprüköy, Van Tamamen yok edilen Köprüköy'de ölenler. 200
1916-5-22 Van Rus ve Ermenilerin yaptıkları katliâmda ölenler. 15000
1916-5-22 Van Şamran mahallesinde katledilen erkekler. 8
1916-5-22 Van Ermenilerce yemeklerine zehir katılarak öldürülen Müslümanlar. 8000
1916-5-22 Van Hoşab'da telef edilen nüfus. 80000
1916-5-22 Van Ergel ve Atyan'da halkın imhası sonucu ölenler. 15000
4 1916-5-23 Of Taarruz edilerek öldürülen kadınlar. 5
5 1916-5-23 Trabzon Bazı köylerde yapılan katliâmda öldürülenler. 2086
1916-5-23 Van Seyl köyünde öldürülen Musevîler. 300
1916-5-11 Van Van ve köylerinde yapılan katliâmda öldürülenler. 44233
1916-5-11 Malazgirt Malazgirt ve köylerindeki baskında öldürülenler. 20000
6 1916-6-11 Bitlis İşgal sırasında yapılan zulümde öldürülenler. 12
7 1916-4-1 Van, Reşadiye Aşnak karyesinde yapılan zulümde ölenler. 15
8 1916-6 Van, Abbasağa Abbasağa köyündekilere işkence. 14
1916-6 Edremit, Vastan Edremid'de yapılan kırımda öldürülenler. 15000
9 1915-4 Bitlis Savur köyünde ahaliye yapılan zulümde ölenler. 29
1915-4 Muradiye Abaağa köyü halkının katli sırasında ölenler. 10000
10 1915-5 Van Hasanan aşiretinden zayi olanların sayısı. 20000
1915-2 Haskay Ermeni çeteleriyle çarpışmada ölenler. 200
1915-2 Dutak Köye saldırı sırasında ölenler. 3
1915 Bitlis Rus, Ermeni ve Kazak saldırısında öldürülenler. 16000
1916-5 Muş Köylere saldırıda öldürülenler. 500
11 1915-4 Van Köylere baskında öldürülenler. 120
1915 Van Bazı köy ahalisinden öldürülenler. 150
1916-5-25 Bayezit Bayezid'de imha edilenlerin sayısı. 14000
12 1915 Muş Ermeni çeteleri tarafından katledilen muhacirler. 800
1915-8 Müküs Tahliye esnasında katledilen ahali sayısı. 126
1916-6-7 Müküs Şeyhan Katledilen nüfusun sayısı. 121
1915-7 Muş Akçan Kuyuda bulunan cesetlerin sayısı. 19
1329 Muş Anak manastırı önünde şehit edilenlerin sayısı. 10
13 1915 Bitlis Hizan Uçum nahiyesi köylerinde yapılan katliâmda ölenler. 113
14 1915 Van Van ve civarında yapılan katliam 5.200
15 1916-8-14 Bitlis Köylerde yapılan katliâmda ölenler. 34 311
16 1916-6-6 Şatak Serir Köye saldırıda ölenler 45
1916-6-6 Şatak Ermeni saldırısında ölenler. 1150
17 1916-1-15 Terme Ermeni eşkiyasının saldırısında ölenler 9
18 1919-1-25 Kars Katledilen milletvekilli sayısı. 9
19 1919-1-21 Kilis Devriye gezerken katledilen Osmanlı askerleri. 2
20 1919-2-26 Adana, Pozantı Ahaliden katledilenlerin sayısı. 1 4
21 1919-5-18 Osmaniye Zor Telgraf Müdürü'nün katli. 1
22 1919-6-13 Pasinler Isısar karyesi civarında katledilenlerin sayısı. 3
23 1919-6-3 Iğdır Abbaskulu aşiretinin köylerine saldırıda ölenler. 8
24 1919-7-7 Kars, Göle Ermeniler tarafından katledilenler. 9
25 1919-7-9 Kağızman Ermenilerle çarpışma sırasında ölenler. 6
26 1919-7-9 Kurudere Kurudere'ye saldırı sırasında ölenler. 8
27 1919-7-8 Mescidli Ermeni saldırısı sırasında ölenler. 4 4
1919-7-8 Gülyantepe Ermeni saldırısı sırasında ölenler. 10
28 1919-7-11 Mescidli Köylere taarruz sırasında ölenler. 35 20
29 1919-7-19 Bulaklı Köylere taarruz sırasında ölenler. 2 2
30 1919-7-24 Kars, Kağızman Şûra reisine ve ailesine yapılan saldırıda ölenler. 9
31 1919-7 Sarıkamış Antranik çetesinin köylere saldırısında ölenler. 803
32 1919-7 Sarıkamış Ricat sırasında Ermeniler tarafından öldürülenler. 695
33 1919/8 Muhtelif köyler Köylere yapılan Ermeni saldırılarda öldürülenler. 2502
34 1919-7-5 Kağızman İşkence ile öldürülenler. 4
1919 Tiknis, Ağadeve İşkence ve tecavüz ile öldürülenler. 5
1919-7-19 Pasinler Köy basarak öldürülenler. 2 2
1919 Nahçıvan Birçok köy basılmak suretiyle öldürülenler. 4.000
35 1919-7 Kurudere Baskınla katliâm sırasında öldürülenler. 8
1919-7-4 Akçakale Köy basılarak öldürülenler. 180
1919 Sarıkamış İmha ve idam ile öldürülenler. 9
1919 Sarıkamış Bomba ile ile öldürülenler. 2
36 1919-8-15 Erzurum Çeşitli şekilde yapılan işkencelerle öldürülenler. 153
1919-8-15 Erzurum Yakılarak, boğularak öldürülenler. 426
37 1918 İspir ve Bayburt İspir ve Bayburt kazalarında Ermenilerin yaptığı soykırım 150
38 1919-9 Allahüekber Taarruz ve Yağma ile öldürülenler 3
39 1919-9-14 Sarıkamış Çatışma sırasında öldürülenler. 1 2
40 1919-11-11 K.maraş Sokak çatışması sırasında öldürülenler. 2 2
41 1919-11 Adana Trenden atılarak öldürülenler. 4
1919-11-6 Ulukışla Gözleri oyularak öldürülenler. 7
42 1919-12-7 Adana Çatışma sırasında öldürülenler. 5 4
43 1920-1-22 Gaziantep Saldırı ile öldürülenler. 2 1
44 1919-9 Ünye İşkence ile öldürülenler. 12
45 1920-2-28 Pozantı Esir Türk askerlerine baskın sırasında öldürülenler. 40
46 1920-2-10 Çıldır Makineli tüfekle ile öldürülenler. 100
47 1920-3-9 Zaruşat Kurşuna dizilerek öldürülenler. 400
48 1920-2-2 Şuregel Kaçarken tipiden ve katledilerek öldürülenler. 1350
49 1338-3 K.maraş Bomba, süngü ile öldürülenler. 4 4
50 1920-3-22 Şüregel, Zaruşat Çeşitli şekillerde öldürülenler. 2000
51 1920-3-9 Zaruşat Süngü ve baltalarla öldürülenler. 120
1920-3-16 Kağızman Çeşitli şekillerde katledilerek öldürülenler. 15 720
52 1920-4-6 Gümrü Trenden indirilerek kurşun ile öldürülenler. 500
53 1920-4-28 Kars Silahla öldürülenler. 2
54 1920-5-5 Kars İşkence, silahlı saldırı, bombalama ile öldürülenler. 1774
55 1920-5-22 Kars Baskınla katledilerek öldürülenler. 10
56 1920-7-2 Kars, Erzurum Baskın ile, hicret edenlere saldırarak öldürülenler. 408
1920-7-2 Zengibasar Kaçarken suya atılarak öldürülenler. 1500
57 1920-7-27 Erzurum Baskın yoluyla öldürülenler. 69
58 1920-2-1 Zaruşat Katliâm ve suda boğularak öldürülenler. 2150
1920-5 Kars, Erzurum Çeşitli şekillerde katledilerek öldürülenler. 27
1920-8 Oltu Muhacirlere yapılan katliâm sonucu öldürülenler. 650
1920-8 Kars, Erzurum Ağaca bağlanıp boğularak öldürülenler. 18
59 1920-10-15 Bayburt 99 köyde yapılan katliâm neticesinde öldürülenler. 1387
60 1920-10-20 Göle Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. 100
61 1920-10-17 Pasinler 30 köyde yapılan katliâm sonunda öldürülenler. 9287
62 1920-10-18 Tortum 64 köyde katliâm sonucu öldürülenler. 3700
63 1920-10-19 Erzurum Muhtelif mahallerde katliâm sonucu öldürülenler. 8439
64 1920-10-26 Kars civarı Değişik işkencelerle öldürülenler. 10693
65 1920-10-28 Aşkale Köylerde yapılan katliâm sonucu öldürülenler. 889
66 1919-1-6 Zaruşat Top saldırısı ve işkence ile öldürülenler. 86
67 1920-12-1 Kosor Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. 69
68 1920-12-3 Göle Süngülerle ve bomba ile öldürülenler. 508
69 1920-12-4 Kosor Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. 122
70 1920-12-4 Kars, Zeytun Yakılarak ve çeşitli şekillerde öldürülenler. 28
71 1920-12-4 Sarıkamış 13 köyde katliâm sonucu öldürülenler. 1975
72 1920-12-6 Göle Köylerde katliâm neticesi öldürülenler. 194
73 1920-12-7 Kars, Digor Çeşitli köylerde yapılan katliâmlarda öldürülenler. 14620
74 1920-12-14 Sarıkamış 18 köyde yapılan katliâm sonucu öldürülenler. 5337
75 1920 Göle Kadın ve çocuklara saldırı sonucu öldürülenler. 600
1920 Kars Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. 3945
76 1920 Haramivartan Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. 138
77 1920 Nahçıvan Açlık, hastalık, soğuktan ve katl ile ölenler. 64408
78 1920-11-29 Zaruşat 55 köyde katliâm sonucu öldürülenler. 1026
79 1921-2 Zengibasar Kurşunlanarak öldürülenler. 3 18
80 1920 Nahçıvan Muhtelif köylerde katliâm ile öldürülenler. 63 5307
81 1920-2 Kars civarı Bir kaç köyde katliâm sonucu öldürülenler. 561
82 1920-12 Erivan İşkence ile öldürülenler. 192
83 1921 Karakilise 24 köyde felaket ve muhaceret yüzünden ölenler. 6000
84 1921-11-21 Pasinler Kaza ahalisine yapılan katliâm sonucu ölenler. 53
1921-11-21 Erzurum 39 köyde baskın yolu ile öldürülenler. 1215
85 1918 Hınıs Baskın yolu ile öldürülenler. 870
86 1918 Tercan Köylerde katliâm ile öldürülenler. 580
87 1921 Nahçıvan Kaçırılarak, işkence ile öldürülenler. 12
88 1921 Bayburt İşkence ile öldürülenler. 580
89 1921 Arpaçay Muhacirlere saldırı sonucu öldürülenler. 148